Project Office:


Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław, Poland

Tel. +48 71 358 27 71 wew. 171


 Project Manager:


Ewa Kurantowicz – ewa.kurantowicz@dsw.edu.pl


Administrative staff:


Magdalena Fit – magdalena.fit@dsw.edu.pl