Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska (Lider)cropped-logo-DSW-kolor-net.png

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa powstała w roku 1997 pod nazwą „Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu” na mocy decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 czerwca. Założycielem Uczelni jest Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu. Od 2007 roku uczelnia nosi nazwę Dolnośląska Szkoła Wyższa. Dolnośląska Szkoła Wyższa od chwili powołania prowadziła dwa kierunki studiów: pedagogikę i pedagogikę specjalną. W kolejnych latach działalności Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia 24 kolejnych kierunków studiów, w tym 17 na studia I stopnia oraz 7 na studia II stopnia.

Kierownik i koordynator merytoryczny projektu: Ewa Kurantowicz

Badacze: Adrianna Nizińska, Anna Bilon

 


 

Uniwerystet Gdański, Polska (Partner)UG

 

 

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością. Uniwersytet Gdański został powołany w 1970 roku, a obecnie jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim.  Z sukcesem współpracuje z uniwersytetami, szkołami wyższymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi ze wszystkich niemal krajów świata. W okresie od 2002 do końca 2013 roku uczestniczył w ponad dwustu dwudziestu projektach europejskich i międzynarodowych, posiada również bogate doświadczenie w realizacji projektów w ramach Programów Ramowych oraz w pozyskiwaniu środków z  funduszy strukturalnych – Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz inicjatyw wspólnotowych.  

Koordynator merytoryczny: Maria Mendel

Badacze: Ryta Suska-Wróbel, Marcin Zieliński


 

 UA

 

Uniwersytet w Algarve, Portugalia

 

Uniwersytet Algarve w Faro jest młodą uczelnią, powstałą w latach 70. XX w., która kładzie w swoim rozwoju istotny nacisk na umiędzynarodowienie działalności (współpraca z ponad 60 krajami). Jest również ośrodkiem rozwoju kulturalnego, naukowego oraz technologicznego o silnych powiązaniach regionalnych, narodowych i międzynarodowych. UALG rozwija również współpracę z lokalnym przedsiębiorcami oraz organizacjami publicznymi i pozarządowymi przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju całego regionu. Uczestniczy w Lifelong Learning Program.

 

Koordynator merytoryczny: Antonio Fragoso

Badacze: Sandra Valadas, Joaquim Arco


 

Uniwersytet w Warwick, Wielka BrytaniaUW

 

Uniwersytet Warwick, w skrócie zwany Warwick, jest najmłodszym uniwersytetem spośród najlepszych brytyjskich uczelni. Powstał w latach 60tych. 30 % studentów stanowią  obcokrajowców, Warwick słynie też  z międzynarodowej kadry wykładowców z najlepszych uniwersytetów na całym świecie. Dzięki doskonale zorganizowanemu  Uniwersyteckiemu Centrum Uczenia się przez życie (Centre for Lifelong Learning) połączonym z prestiżowym centrum karier, gdzie każdy może wybierać z szerokiej gamy warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe, Warwick wypracował pozycję lidera w dziedzinie promocji uczenia się przez całe życie oraz organizacji elastycznych ścieżek kształcenia dla zróżnicowanych grup studentów i słuchaczy. Uniwersytet Warwick znany jest również z kształcenia ekonomistów i przedsiębiorców - absolwenci Warwick Business School są najbardziej pożądani przez pracodawców w Wielkiej Brytanii. 

Koordynator merytoryczny: Barbara Merrill

Badacze: Will Curtis, Steve Gascoigne