PROJECT TEAM MEETINGS

7-10 DECEMBER 2014, WROCŁAW (POLAND)

Agenda

About the project I (ref.  Ewa Kurantowicz): Appendix 1.

LLL – RPL – HE (ref.  dr Adrianna Nizinska): Appendix 2.

RPL in Poland (ref. Anna Bilon): Appendix 2.

RPL in Portugal (ref. Antonio Fragoso): Appendix 3.

RPL in UK (ref. Barbara Merrill): Appendix 4.

About the project II (ref. Ewa Kurantowicz): Appendix 5.


16-20 MARCH 2015, WARWICK (UK)

Agenda (Warwick)


19-26 APRIL 2015, FARO (PORTUGAL)

Agenda (Faro)


4-5 SEPTEMBER 2015, GDAŃSK (POLAND)

Agenda

Presentations:

Prezenatcja_Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w w Elblągu w roli_Dorota

Piotrowska Prezenatcja_RPL in Higher Education in Portugal_Antonio Fragoso

Prezenatcja_W stronę osiągania statusu uczelni uczącej przez całe życie w Polsce_Ewa Chmielecka

Prezentacja o proejkcie EDUPRO_Kurantowicz Prezentacja_30 Years of Continuing Education and Lifelong Learning_University of Warwick

Prezentacja_Niepubliczna szkoła wyższa w Polsce jako integrator uczenia się przez całe życie_Aleksandra Grzesiuk

Prezentacja_Politechnika Warszawska _Andrzej Kraśniewski

Prezentacja_Uniwersytet Warszawski jako uczelnia ucząca przez całe życie_Agata Wroczyńsla


25-28 OCTOBER 2015, FARO (PORTUGAL)

Agenda 25-28 October 2015

About the project I (ref.  Ewa Kurantowicz): Appendix 1.

Recomendation for the academic practice (ref.  Maria Mendel): Appendix 2.

Action Research Project  (ref.  Ewa Kurantowicz, Adrianna Nizińska): Appendix 3.


22-24 JUNE 2016, WROCŁAW (POLAND)

Agenda

 

© 2020 EDUPRO

Theme by Anders NorénUp ↑