1. Międzynarodowa konferencja promująca rezultaty projektu pt. „The ways of Lifelong Learning. Towards socially relevant quality in European universities”, 22-24 June 2016, University of Lower Silesia, Wrocław, (Polska).


 

2. Międzynarodowe seminarium naukowe pt. Rola potwierdzania uprzednich efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym w Polsce, Wielkiej Brytanii i Portugalii, 4 września 2015, Gdańsk (Polska).


 

3. Warsztaty dla interesariuszy, 01.06-31.08.2016 r., (Polska).


4. Kampania rezultatów projektu EDUPRO