7-10/12/2014, WROCŁAW (POLSKA)

Program

About the project I (ref.  Ewa Kurantowicz): Załącznik1.

LLL – RPL – HE (ref.  dr Adrianna Nizinska): Załącznik 2.

RPL in Poland (ref. Anna Bilon): Załącznik 2.

RPL in Portugal (ref. Antonio Fragoso): Załącznik 3.

RPL in UK (ref. Barbara Merrill): Załącznik 4.

About the project II (ref. Ewa Kurantowicz): Załącznik 5.


16-20/03/2015, WARWICK (UK)

Program (Warwick)


19-26/04/2015, FARO (PORTUGALIA)

Program (Faro)


4-5/09/2015, GDAŃSK (POLSKA)

Program

Presentacje:

Prezenatcja_Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w w Elblągu w roli_Dorota

Piotrowska Prezenatcja_RPL in Higher Education in Portugal_Antonio Fragoso

Prezenatcja_W stronę osiągania statusu uczelni uczącej przez całe życie w Polsce_Ewa Chmielecka

Prezentacja o proejkcie EDUPRO_Kurantowicz Prezentacja_30 Years of Continuing Education and Lifelong Learning_University of Warwick

Prezentacja_Niepubliczna szkoła wyższa w Polsce jako integrator uczenia się przez całe życie_Aleksandra Grzesiuk

Prezentacja_Politechnika Warszawska _Andrzej Kraśniewski

Prezentacja_Uniwersytet Warszawski jako uczelnia ucząca przez całe życie_Agata Wroczyńsla


25-28/10/2015, FARO (PORTUGAL)

Program

About the project I (ref.  Ewa Kurantowicz): Załącznik 1.

Recomendation for the academic practice (ref.  Maria Mendel): Załącznik 2.

Action Research Project  (ref.  Ewa Kurantowicz, Adrianna Nizińska): Załącznik 3.


22-24/06/2016, WROCŁAW (POLSKA)

Program

GALERIA: